The Cube Condo สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้บริหาร

  

11/04/19ภาพบรรยากาศ

        ภูมินทร์ ปิยะวานิชย์ ประธานกรรมการบริหาร วิชิต อำนวยรักษ์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรนิภา หาชัยภูมิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มลวิภา อำนวยรักษ์สกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป และวีรยุทธ พูนลาภพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารโครงการ บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารและพัฒนาโครงการ The Cube Condominium (เดอะคิวบ์ คอนโดมิเนียม) และ The Cube Town Lamlukka (เดอะคิวบ์ ทาวน์ ลำลูกกา) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย 2562 โดยจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้พนักงานเข้ารดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร เป็นการแสดงออกถึงความเคารพผู้ใหญ่และวัฒนธรรมที่ดีงามในเทศกาลสงกรานต์ในบรรยากาศอบอุ่นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ณ สำนักงานใหญ่วัชรพล เมื่อเร็วๆ นี้