รถไฟไทย-จีนเตรียมประมูลตอน2 ก่อสร้าง11กม.วงเงิน5พันล้าน

  

24/07/18เตรียมประมูลรถไฟไทย-จีน ตอนที่ 2 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก 11 กม. กว่า 5 พันล้านใน ส.ค.นี้ เริ่ม ตอกเข็ม พ.ย.61 ขณะที่
กก.ร่วมไทย-จีน ประชุมครั้งที่ 25 ที่ปักกิ่ง  7-9 ส.ค.เดินรับตรวจรับแบบ มั่นใจประมูลครบ 14 ตอน ในปีนี้

นายสุชีพ สุขสว่าง วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า 
คณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 25 จะมีการประชุมระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค.2561 
ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ซึ่งจะมีการติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 ช่วง กรุงเทพฯ-
นครราชสีมา ระยะทาง 252.35 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม 179,412.21 ล้านบาท ซึ่งจะรายงานความก้าวหน้า ของตอนที่ 
2 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กม. วงเงินประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ตรวจสอบแบบเรียบร้อยแล้วและจะเปิด
ประมูลได้ในเดือน ส.ค.นี้ โดยคณะกรรมการจัดทำร่างทีโออาร์ เตรียมสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอ คณะกรรมการ (บอร์ด) ร.
ฟ.ท.ขออนุมัติ ทีโออาร์และราคากลาง ภายในเดือนส.ค.โดยจะใช้เวลาประมูล 3 เดือน       ทั้งนี้ ตามสัญญาออกแบบฝ่าย
จีนจะต้องส่งมอบแบบครบทั้ง 14 สัญญาให้ ร.ฟ.ท.ในเดือน ส.ค.นี้ จากนั้นจะเป็น กระบวนการตรวจสอบแบบซึ่งการ ทำที
โออาร์ และกำหนดราคากลางมีสัญญาที่ 2 เป็นต้นแบบ คาดว่าจะสามารถดำเนินการประมูลได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

"หลังจากจีนส่งแบบ อาจจะต้องให้เวลาที่ปรึกษาในการทำ BOQ หรือรายการแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน ที่จะ
ใช้ในการก่อสร้าง ที่เป็นราคาในประเทศไทย"

สำหรับแผนงานรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนนั้น สัญญา 2 เปิดประมูลเดือนส.ค.2561 และเริ่มก่อสร้างเดือน พ.ย. 2561 ส่วน
ที่เหลืออีก 12 ตอน จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ตอน ฝ่ายจีนจะส่งมอบแบบรายละเอียดทั้ง 2 กลุ่ม ให้ไทยภายในเดือน 
มิ.ย. 2561 จากนั้นไทยจะตรวจสอบแบบรายละเอียด และเสนอความเห็นให้จีน คาดว่าจะ เปิดประมูล กลุ่มแรก จำนวน 6 ตอน 
ได้ประมาณเดือน ก.ย. 2561 เริ่มการก่อสร้างประมาณเดือน มี.ค. 2562 และกลุ่มที่ 2 จำนวน 6 ตอน ประมูลได้ ประมาณเดือน
 พ.ย. 2561 เริ่มการก่อสร้างประมาณเดือน เม.ย. 2562