ที่ดินโคราชพุ่งรับบิ๊กโปรเจ็กต์ นายหน้าขาขวิดไล่ซื้อเก็งกำไร

  

04/04/13นายสุเมธ สุขเกื้อ หัวหน้าฝ่าย นายทะเบียนที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้

บรรยากาศการซื้อขายที่ดินในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา มีความคึกคักมาก โดยมีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ

ที่ดินเฉลี่ยวันละ 250-300 ราย ส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบ้านจัดสรรเฉลี่ยมากกว่าวันละ 50

ราย ซึ่งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มีความคึกคักมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ใน ภาคกลางและกรุงเทพฯ

รวมทั้งมีการ กระตุ้นการซื้อขายบ้านอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการจัดมหกรรมบ้านจัดสรรโคราช ครั้งที่ 10 ทำให้

ประชาชนทำธุรกรรมการโอนที่ดินมากขึ้นด้วยขณะเดียวกัน ราคาที่ดินในจังหวัดนครราชสีมาปรับตัวขึ้นมาก เนื่องจากการพัฒนาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเติบโตอย่างรวดเร็ว มีโครงการใหญ่ ๆ หลายโครงการที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้เกิดขึ้น ไม่ว่า

จะเป็นโครงการมอเตอร์เวย์ (บางปะอิน-โคราช) รถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง หรือไฮสปีดเทรน ซึ่ง

นครราชสีมาจะได้รับอานิสงส์เป็นจังหวัดแรกของภาคอีสาน ส่งผลทำให้ที่ดินมี ราคาแพง และมีการซื้อขายอย่าง

คึกคักการซื้อขายที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน เพื่อที่อยู่อาศัย โดยทำเลกระจายออกจากตัวเมืองราว 5 กิโลเมตร ได้แก่

ถนนมิตรภาพทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก มีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากที่สุด ย่านถนนสุรนารายณ์ ซึ่งมี สถานศึกษาตั้งอยู่

หลายแห่ง ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ

โซนถนนเลียบคลองชลประทาน ที่เชื่อมไปยังถนนบายพาส-มิตรภาพได้ รองลงมาเป็นที่ดินเพื่อสร้างโรงงาน

อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเลือกทำเลที่ติดกับถนนมิตรภาพ และถนนราชสีมา-โชคชัย ซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากภาค

กลางนายสุเมธกล่าวว่า แนวโน้มการซื้อขายที่ดินในโคราชมีทิศทางที่ดีขึ้นมาก มีการ ซื้อขายเร็ว ราคาที่ดิน

เฉพาะในเขตเทศบาลมีการปรับขึ้นมากกว่า 30% คาดว่าอีก 1-2 ปีข้างหน้าจะปรับขึ้นอีกกว่า 50% ส่วนที่ดินนอก

เขตเทศบาล เช่น ตำบล โคกกรวด สุรนารี และบ้านใหม่ ซึ่งเป็นเขต พื้นที่ติดถนนมิตรภาพ มีการปรับราคาขึ้น

ใกล้เคียงกับตำบลในเมืองที่มีราคาแพงอยู่แล้ว"ตอนนี้พื้นที่ที่กำลังบูมมีการซื้อขายมาก คือ ตำบลตลาด และบ้านโพธิ์ ถนนมิตรภาพ-ขอนแก่น ก่อนถึง

อำเภอพิมาย เนื่องจากที่ดินบริเวณนั้นในเบื้องต้นจะเป็นจุดขนส่งสินค้าจากโครงการรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-

นครราชสีมา ซึ่งจะมีการก่อสร้างคลังสินค้าเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตรจากรถไฟทางคู่"นายสุเมธเปิดเผยอีกว่า ปัจจุบันมีคลังสินค้ามาตั้งอยู่แล้ว 2-3 แห่ง และที่ดินบริเวณนั้นไม่แพงมาก ยังมี

แปลงใหญ่ ๆ เหลืออีกหลายแปลง จึงมีการซื้อไว้เพื่อ เก็งกำไร แต่ยังไม่พบมีการกว๊านซื้อที่ดินจากกลุ่มนายทุน

เพราะมีเจ้าของหลายราย สำหรับที่ดินในโซนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริเวณประตู 1 และประตู 2 ก็มีการ

ซื้อขายกันมากเช่นกัน เพราะสามารถเข้าเมือง-ออกเมืองได้สะดวกนอกจากนี้พื้นที่ตลอดแนวถนนที่จะ มีการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาใกล้กับสวนสัตว์

สามารถเชื่อมไปยังอำเภอสูงเนิน ถนนมิตรภาพ และ ทะลุผ่านไปยังถนนสาย 24 ถึงจังหวัด บุรีรัมย์ก็เป็นทำเลที่

นักลงทุนไทยและ ต่างชาติมีความต้องการมาก เพราะที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นแปลงใหญ่ เหมาะ สำหรับก่อสร้าง

โรงงานหรือคลังสินค้า และที่สำคัญเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ สามารถเชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศเออีซีได้ใน

อนาคตส่วนที่ดินบริเวณถนนเลี่ยงเมือง-มิตรภาพ อำเภอเมือง ซึ่งเป็นจุดลงมอเตอร์เวย์ก็มีการซื้อขายอยู่เรื่อย ๆ แต่ก็

ยังไม่คึกคักมากนัก เพราะยังเกิดปัญหาเกี่ยวกับจุดลงที่แน่นอนของโครงการ แต่ก็มีกระแสข่าวว่ากลุ่มแสนสิริจะ

มาลงทุนในย่านดังกล่าวแหล่งข่าวจากวงการค้าที่ดินในจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า จากกระแสการลงทุน

ของรัฐบาลในการสร้างรถไฟความเร็วสูง หรือไฮสปีดเทรน และระบบโลจิสติกส์ในต่างจังหวัด ส่งผลให้ราคา

ที่ดินในจังหวัดนครราชสีมาปรับตัวขึ้นมาก โดยเฉพาะเส้นทางเลี่ยงเมือง (บายพาส) มุ่งไปจังหวัดขอนแก่น มีการ

ประกาศขายที่ดินแปลงใหญ่ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ไร่ละ 2.5-5 ล้านบาท จากเดิมราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไร่ละ 1-2

ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ถูก น้ำท่วมเมื่อช่วงปลายปี 2553"ที่ผ่านมา เริ่มมีนักธุรกิจรายใหญ่ในท้องถิ่นได้กว้านซื้อที่ดินแปลงใหญ่แล้วหลายแปลง โดยเฉพาะแปลงที่

ติดถนนใหญ่ ราคาทะลุไร่ละ 5 ล้านบาทไปแล้ว"แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ขณะนี้การซื้อขายที่ดินในพื้นที่อำเภอรอบนอกของจังหวัดนครราชสีมาก็มีความ

คึกคักมากคล้ายกับยุคราคาที่ดินบูมในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ โดยเฉพาะอำเภอที่จะมี เมกะโปรเจ็กต์

เกิดขึ้น เช่น อำเภอปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ปักธงชัย เฉลิมพระเกียรติ โนนสูง พิมาย เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มี กลุ่ม

นายหน้า นักการเมืองท้องถิ่นได้กว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรขายให้กับนักลงทุนจากส่วนกลาง นอกจากนี้ ความ

ต้องการที่พักอาศัยที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้น