9เดือนคอนโดฯทะลัก48,000ยูนิต

  

17/10/12แหล่งข่าวจากสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยกับ "โลกวันนี้" ถึงตัวเลขการจดทะเบียน

อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่า ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้ยื่นจดทะเบียนอาคาร

ชุดเมื่อเดือนกันยายนทั้งสิ้น 19 โครงการ รวม 7,559 ยูนิต แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 9 โครงการ และเขต

ต่างจังหวัด 10 โครงการ ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกันกับเดือนสิงหาคมที่มียอดจดทะเบียนอาคารชุด 19 โครงการ (เขต

กรุงเทพฯ 7 โครง- การ และต่างจังหวัด 10 โครงการ) และในช่วง 9 เดือน ปี 2555 มียอดรวม 48,489 ยูนิต ซึ่ง

มากกว่าตัว เลขยอดจดทะเบียนทั้งปี 2554 ที่มี 39,955 ยูนิต ถึง 8,534 ยูนิตสำหรับโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ 9 โครงการ จำนวน 13 อาคาร 5,512 ยูนิต อาทิ โครง- การศุภา

ลัย ปาร์ค รัชโยธิน ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร จำนวน 826 ยูนิต, ซิตี้โฮม ศรีนครินทร์

ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในเขตบางนา จำนวน 1,100 ยูนิต, เรสซิเดนซ์ 52 แอท บีทีเอส อ่อนนุช ของ

บริษัท อาคีแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในเขตห้วยขวาง จำนวน 74 ยูนิต, เบ็ล อเวนิว 1 ของบริษัท เบ็ล ดีเวลลอป

เม้นท์ จำกัด ในเขตห้วยขวาง จำนวน 1,004 ยูนิต, ศุภาลัย ปาร์ค อโศก-รัชดา ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ในเขตดินแดง จำนวน 554 ยูนิตส่วนโครงการในต่างจังหวัด 10 โครงการ จำนวน 13 อาคาร 2,047 ยูนิต เช่น โครงการละติจูด คอนโด 2

ของบริษัท บิ๊กทรี เอสเตท จำกัด ในอำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ จำนวน 79 ยูนิต นอกจากนั้นยังมีในชลบุรีอีก

4 โครงการ จำนวน 295 ยูนิต และภูเก็ตอีก 3 โครงการ จำนวน 756 ยูนิต