"แอร์พอร์ตลิงค์" เล็งเพิ่มตู้โดยสาร 15 ตู้ รองรับคนใช้บริการเพิ่มต่อเนื่อง

  

10/08/17วิสุทธิ์ จันมณี  กรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ รฟฟท. อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อจัดหาตู้รถไฟฟ้าเพิ่มให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ใช้บริการ โดยปัจจุบันรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์รวม City Line และ Express Line มีทั้งหมด 9 ขบวน ขบวนละ 3 ตู้ จะปรับเพิ่มเป็นขบวนละ 6-7 ตู้ ซึ่งเบื้องต้นประเมินว่าต้องจัดหาอีก 15 ตู้ โดยกำลังหารือกับบริษัท ซีเมนส์ ซึ่งเป็นระบบและรถไฟฟ้าที่แอร์พอร์ตเรลลิงก์ใช้อยู่ปัจจุบัน เพราะต้องดูรายละเอียดเรื่องระบบ และการใช้งานต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ก่อนนำเสนอไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพื่อขออนุมัติงบประมาณ และเริ่มการสั่งผลิตช่วงปี 2561 เมื่อนำมาวิ่งบริการแล้วจะสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มได้อีก 40,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ รฟฟท. ยังเตรียมดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่ (Overhaul) รถไฟฟ้าทุกขบวน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่ง 1 ขบวนจะใช้เวลา 1 เดือน แต่มั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อการให้บริการ เพราะที่เหลืออีก 8 ขบวนยังบริหารจัดการให้รองรับเพียงพอกับความต้องการได้

ขณะเดียวกัน รฟฟท.ยังมีแผนที่จะปรับปรุงตู้สัมภาระ ซึ่งอยู่ในขบวนรถไฟฟ้า Express Line ที่ปัจจุบันปรับตู้โดยสารมาเป็นแบบ City Line ทั้งหมดแล้วด้วยการเพิ่มที่นั่งจากเดิมมี 200 ที่นั่ง เป็น 700 ที่นั่ง เหลือเพียงตู้สัมภาระที่ยังไม่ได้ปรับปรุง โดยมีทั้งหมด 4 ตู้ (ขบวนละ 1 ตู้) ซึ่งจะต้องมีการทำที่นั่งผู้โดยสารและติดเครื่องปรับอากาศ และระบบต่างๆ เพิ่มเติม วงเงินรวมประมาณ 20 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมให้บริการได้ช่วงปลายปีนี้คลิก อ่านข่าวอื่นๆเพิ่มเติม