4 บริษัทรับเหมาฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ส่วนตะวันออก)

  

27/04/17     จากการที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ได้ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย–มีนบุรี (สุวินทวงศ์) จำนวน 6 สัญญา ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 15 – 29  กรกฎาคม 2559  จำนวน 20 ราย  โดยรฟม.กำหนดให้ผู้ซื้อซองเอกสารประกวดราคางานโยธาฯ ยื่นข้อเสนอเอกสารประกวดราคางานโยธาฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นั้น  มีรายละเอียดผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา ดังนี้

สัญญา E1  UNDERGROUND CIVIL WORKS ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ–รามคำแหง 12  (ราคากลาง 20,735 ล้านบาท)   มีผู้ยื่นฯ  3 ราย  ได้แก่

     1.CKST JOINT VENTURE  บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์   คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

     2.SY-UN JOINT VENTURE  บริษัท ซันยอง  เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดและบริษัท ยูนิค  เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

     3.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สัญญา E2  UNDERGROUND CIVIL WORKS  ช่วงรามคำแหง 12–หัวหมาก (ราคากลาง 21,604 ล้านบาท)  มีผู้ยื่นฯ  3 ราย  ได้แก่

     1.CKST JOINT VENTURE  บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์   คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

     2.SY-UN JOINT VENTURE  บริษัท ซันยอง   เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดและบริษัท ยูนิค   เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน

     3.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สัญญา E3  UNDERGROUND CIVIL WORKS ช่วงหัวหมาก–คลองบ้านม้า (ราคากลาง 18,655 ล้านบาท) มีผู้ยื่นฯ  3 ราย  ได้แก่

     1.CKST JOINT VENTURE  บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

     2.SY-UN JOINT VENTURE  บริษัท ซันยอง  เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดและบริษัท ยูนิค  เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

     3.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สัญญา E4  ELEVATED CIVIL WORKS  ช่วงคลองบ้านม้า–สุวินทวงศ์ (ราคากลาง 10,025 ล้านบาท มีผู้ยื่นฯ  3 ราย  ได้แก่

     1.CKST JOINT VENTURE  บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์    คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

     2.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

     3.บริษัท ยูนิค  เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สัญญา E5  DEPOT AND PARK & RIDE ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ–สุวินทวงศ์ (ราคากลาง 4,915 ล้านบาท) มีผู้ยื่นฯ  4 ราย  ได้แก่

     1.CKST JOINT VENTURE  บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์   คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

     2.CRCC-CNT JOINT VENTURE  บริษัท ไชน่าเรลเวย์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด และ บริษัท             คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

     3.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 

     4.บริษัท ยูนิค  เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สัญญา E6  TRACKWORK  ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ – สุวินทวงศ์  (ราคากลาง 3,790 ล้านบาท)  มีผู้ยื่นฯ  3 ราย  ได้แก่

     1.CKST JOINT VENTURE  บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และบริษัท   ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

     2.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

     3.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

     ส่วนขั้นตอนต่อไป รฟม.จะดำเนินการเปิดซองข้อเสนอด้านคุณสมบัติ (ซองที่ 1) ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 จากนั้นจะดำเนินการเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิค (ซองที่ 2) ของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลข้อเสนอด้านคุณสมบัติ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และเปิดซองข้อเสนอด้านราคา (ซองที่ 3) ของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคในวันที่ 6 มกราคม 2560  และคาดว่าจะลงนามสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างงานโยธาได้ในเดือนพฤษภาคม 2560