กฟน.เดินหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

  

24/01/19ชัยภัทร สุขไพบูลย์วัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ การไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า ล่าสุด กฟน.จะดำเนินโครงการบนถนนวิทยุ (ถ.เพลินจิต-ถ.พระราม 4) รวมระยะทาง 2.1 กิโลเมตร มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 ภายใต้งบประมาณราว 171 ล้านบาท เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะทำให้พื้นที่โดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงาม ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยว และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นพื้นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ อีกด้วย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กฟน.ได้จัดประชุมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนงานการก่อสร้างที่จะดำเนินการบนผิวจราจรและทางเท้า บริเวณถนนวิทยุ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกกับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงให้ได้รับทราบแผนงานของ กฟน.ล่วงหน้า โดย กฟน.จะดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงเวลา 22.00-05.00 น. ของทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อการจราจรส่วนภาพรวมการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน. ในปี 2562 ประกอบด้วย

โครงการที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2562 ได้แก่
1.ถนนพิษณุโลก ถนนนครสวรรค์ (แยกนางเลิ้งถึงแยกเทวกรรม) และถนนเพชรบุรี (แยกยมราชถึงแยกอุรุพงษ์) รวมระยะทาง 0.3 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จเดือนเมษายน
2.ถนนนานา (ช่วงถนนสุขุมวิทถึงคลองแสนแสบ) รวมระยะทาง 0.75 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จเดือนเมษายน
3.ถนนสาธุประดิษฐ์ และถนนสว่างอารมณ์ รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จเดือนธันวาคม
4.ถนนวิทยุ รวมระยะทาง 2.1 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม

โครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง 54.1 กิโลเมตร
1.นนทรี
2.พระราม 3
3.รัชดาภิเษก-พระราม 9
4.รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
5.ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
6.ถนนวิทยุ

โครงการที่จะลงนามสัญญาก่อสร้างในปี 2562 รวมประมาณ 114.9 กิโลเมตร มูลค่าของสัญญากว่า 20,000 ล้านบาท
1.พื้นที่เมืองชั้นใน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่าง
2.ร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่น

สำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดของ กฟน.ได้ดำเนินการรวมระยะทาง 214.6 กิโลเมตร โดยมีโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 45.6 กิโลเมตร โครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง 54.1 กิโลเมตร และโครงการที่อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 114.9 กิโลเมตร

ที่มา : https://www.home.co.th/
ลิงค์ข้อมูล :https://www.home.co.th/hometips/detail/94134