คมนาคมเคาะงบ 28 ล้าน แก้รถติดหนัก 5 ถนนสายธุรกิจ

  

17/01/19

สราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรุงเทพฯ และพื้นที่ต่อเนื่องกำลังประสบปัญหาด้านการจราจรติดขัดและมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบหนักในพื้นที่ย่านธุรกิจหลักของเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากที่สุด

ดังนั้น สนข.จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหารถติดในพื้นที่ กทม.ให้ลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับเมืองต้นแบบสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจร ที่กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกจากสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็น 1 ใน 6 มหานครเมืองต้นแบบ และเป็นการขยายผลการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ ต่อจากโครงการสาทรโมเดลที่ประสบความสำเร็จไปแล้วล่าสุดกระทรวงคมนาคมอนุมัติงบให้ สนข. จำนวน 28 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณปี 2562 วงเงิน 11 ล้านบาท และปี 2563 วงเงิน 17 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการจราจรคับคั่งบนถนน 5 เส้นย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วยพื้นที่ถนนหลานหลวง, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, ถนนรัชดาภิเษก, ถนนพระราม 4 และถนนกรุงเกษมเบื้องต้น สนข.คาดว่าใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี โดยผลการศึกษาจะแล้วเสร็จช่วงต้นปี 2563 หลังจากนั้นจะนำเสนอโครงการให้กระทรวงคมนาคม, คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป โดยตั้งเป้าที่จะเริ่มโครงการให้ได้ภายในปี 2563 เพราะเป็นโครงการเร่งด่วน

ที่มา : https://www.home.co.th/
ลิงค์ข้อมูล :https://www.home.co.th/hometips/detail/94104