อันตราย จาก “ผนังบ้านร้าว”ตอน : รอยร้าวที่มีผลกระทบกับโครงสร้าง

  

30/01/19เรียบเรียงข้อมูลโดย https://www.home.co.th/hometips/เชื่อว่าเจ้าของบ้านหลายๆ ท่าน ทั้งคนที่ซื้อบ้านใหม่หรือบ้านที่อยู่มานาน น่าจะเคยเห็นหรือสังเกตเห็นรอยร้าวบนผนังบ้านมาบ้างแล้ว แน่นอนเห็นแล้วคงเป็นกังวลเพราะไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบกับโครงสร้าง ความมั่นคงแข็งแรงของตัวบ้าน หรือเป็นแค่รอยแตกลายงาของผนังที่ฉาบไม่ดี แต่จริงๆเราสามารถสังเกตได้ไม่ยากว่าร้าวแบบไหนถึงอันตรายหรือไม่อันตราย โดยเฉพาะกรณีรอยร้าวบนผังก่ออิฐฉาบปูน

รอยร้าวที่เป็นอันตรายและมีผลกระทบกับโครงสร้าง
ลักษณะของรอยร้าวจะมีรูปแบบที่ชัดเจน มีขนาดใหญ่ และมีการขยายตัวไปเรื่อยๆ เช่น
1.1 รอยร้าวในดิ่งบริเวณกลางผนัง รอยร้าวลักษณะนี้บอกให้รู้ว่าโครงสร้างคานที่อยู่เหนือผนังมีการแอ่นตัว อาจเนื่องมาจากการออกแบบ การก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดจากการใช้งาน ทำให้คานรับน้ำหนักบรรทุกมากเกิน เช่น วางของหนัก/วางแทงค์น้ำอยู่ข้างบน เป็นต้น โดยคานที่อยู่เหนือผนังจะแอ่นตัว และมากดทับบริเวณกลางผนัง ทำให้ผนังตรงกลางมีรอยร้าวในแนวดิ่งเกิดขึ้น หากโครงสร้างคานแอ่นตัวมาก คานก็จะมีรอยร้าวลักษณะเป็นรูปตัวยูด้วยเช่นกัน ดังแสดงในภาพด้านล่าง

1.2 รอยร้าวแนวเฉียงบริเวณกลางผนังถ้าพบรอยร้าวลักษณะนี้ บริเวณกลางผนัง โดยมีลักษณะเฉียงประมาณ 45 องศา และรอยร้าวมีขนาดมองเห็นชัดเจน และขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ สันนิษฐานได้ว่าฐานรากอาคารมีการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันสำหรับกรณีผนังมีหน้าต่าง ลักษณะรอยร้าวก็จะคล้ายกัน โดยมีลักษณะเฉียง 45 องศา ไปในทิศทางเดียวกัน ยกเว้น กรณีมุมวงกบประตู หรือหน้าต่างที่มีรอยร้าวเฉียงสั้นๆ ทุกมุมหรือหลายมุม แต่รอยร้าวไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน ลักษณะนี้สาเหตุมาจากการยืดขยายตัวของวงกบประตู หรือต่างอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง

หากพบรอยร้าวตามที่กล่าวมา หรือไม่แน่ใจ ควรรีบปรึกษาวิศวกรที่มีความชำนาญเข้าตรวจสอบ อย่าปล่อยไว้เพราะอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ไว้คราวหน้าเรามาลองดูรอยร้าวบนผนังที่ไม่อันตรายกันบ้างนะครับ


ภาพโดย : https://www.home.co.th/hometips/
ที่มา : https://www.home.co.th/hometips/
ลิงค์ข้อมูล : https://www.home.co.th/hometips/detail/83042