ค่าปรับ & เอกสารแนบท้าย ในสัญญาจะซื้อจะขาย

  

13/05/19หลายคนคงเคยได้ยินว่าถ้าทำผิดสัญญาจะซื้อจะขายเราจะต้องเสียค่าปรับ ซึ่งค่าปรับก็คือเงินหรือหนี้อย่างอื่นที่ลูกหนี้สัญญาว่าจะใช้เมื่อตนไม่ชำระหนี้ หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร ซึ่งการไม่ชำระหนี้นั้นก็คือไม่ทำเลย ส่วนการชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควรหมายถึงมีการชำระหนี้เเต่ไม่ตรงเวลาตามกำหนดเวลา หรือไม่ถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้

สัญญาจะซื้อจะขายโดยส่วนใหญ่ระบุเรื่องค่าปรับไว้ 2 ลักษณะ คือ
1.หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินในกำหนดเวลาต้องเสียดอกเบี้ยเป็นร้อยละของยอดเงิน
2.ริบเงินค่างวดที่ผ่อนไปแล้วทั้งหมดเมื่อมีการเลิกสัญญา
จะเห็นว่าค่าปรับนี้กำหนดไว้ไม่ว่าจะยังไม่เลิกสัญญาก็เสียเป็นดอกเบี้ย หากเลิกสัญญายังต้องถูกริบเงินดาวน์ ซึ่งทั้งสองกรณีถือเป็นเบี้ยปรับตามนัยของค่าปรับดังกล่าว

กรณีผู้ซื้อผิดนัด
ผิดนัดจนผู้จะขายบอกเลิกสัญญาและริบเงินที่ผ่อนไปแล้วเป็นเบี้ยปรับ กรณีนี้ถือว่าผู้ซื้อเสียเปรียบเพราะเขาเอาเงินเราไปแล้ว มีผู้ซื้อจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าคิดว่าตัวเองจะต้องเสียค่าปรับทั้งหมดจริง จึงปล่อยเลยตามเลย ความจริงเเล้วค่าปรับคือค่าเสียหายที่คู่สัญญากำหนดกันไว้ล่วงหน้ากรณีที่มีการผิดสัญญา ซึ่งศาลอาจกำหนดลดลงก็ได้ ถ้าถูกริบแล้วการจะขอคืนก็ต้องฟ้องคดีต่อศาล ส่วนใหญ่ศาลจะใช้ดุลยพินิจกำหนดลดลงมาก
ดังนั้นหากจะทำสัญญาจะซื้อจะขายก็ควรพิจารณาตรงนี้ให้ดี ไม่ว่าที่เขากำหนดให้ปรับเราหรือเราควรกำหนดเพื่อปรับเขาก็ตาม

กรณีที่ผู้ขายจะยอมให้กำหนดเบี้ยปรับ แต่สร้างไม่เสร็จในกำหนดในวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ ท่านจะต้องแสดงเจตนาสงวนสิทธิ์ในการปรับไว้ด้วย มิฉะนั้นจะปรับเขาไม่ได้ตามสัญญา


พูดเรื่องค่าปรับกันไปแล้ว อีกเรื่องที่สำคัญก็คือ “เอกสารแนบท้ายสัญญา”
เนื่องจากในสัญญานั้นไม่สามารถกำหนดรายละเอียดได้ทั้งหมด จึงนิยมนำรายละเอียดบางอย่างไปทำเป็นเอกสารแนบไว้ท้ายสัญญา เเต่ต้องระบุไว้ในสัญญาด้วยว่ามีอะไรบ้างที่เเนบท้ายไว้และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เช่น แผนผังโครงการ แบบบ้าน รายการวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ อย่างกรณีแผนผังโครงการก็เกิดการฟ้องร้องมาหลายคดีเเล้ว เพราะผู้ขายผิดสัญญาไม่สร้างสระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ รั้วรอบโครงการ สโมสร ฯลฯ

ที่มา : https://www.home.co.th/
ลิงค์ข้อมูล : https://www.home.co.th/hometips/detail/94559