“กำหนดเสร็จ” ในสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาฯ

  

12/04/19การซื้อขายอสังหาฯ ไม่ว่าจะในหมู่บ้านจัดสรรหรือซื้อขายกันเอง ถ้ายังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์กันในทันทีก็ต้องทำสัญญาจะซื้อจะขาย หากซื้อในโครงการจะมีแบบฟอร์มสัญญาอยู่เเล้ว ถ้าใครกำลังสนใจเล็งๆ ไว้ว่าจะซื้อบ้านในโครงการไหนลองขอแบบฟอร์มสัญญามาดูก่อนก็ได้
ส่วนเรื่องที่ให้ความสำคัญมากๆ ในสัญญาเเละมักเกิดเป็นประเด็นปัญหาบ่อยๆ เลยก็คือ...โครงการจะสร้างเสร็จวันไหน เรื่องนี้ให้กำหนดไว้ในสัญญาเลย มิฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ เพราะหลายคดีก็มีสาเหตุมาจากสร้างไม่เสร็จ ช้า หรือเสร็จไม่ตรงกำหนดนั่นเอง
สิ่งควรระวังคือ… “ในสัญญาจะกำหนดให้ท่านชำระค่าปรับกรณีชำระเงินค่างวดช้า เเต่หากเขาก่อสร้างช้าเราก็ควรระบุปรับเขาด้วย หากเป็นไปได้เมื่อเกิดการก่อสร้างล่าช้าเราขอหยุดผ่อนด้วย ถ้าเป็นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย”

เลี่ยงปัญหาเรื่องสัญญา ควรเลือกซื้ออย่างไร
- ควรเลือกทำสัญญากับโครงการที่ไม่มีปัญหาการร้องเรียนจากผู้บริโภค (ตรวจสอบประวัติให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ)
- ต้องมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระเหมาะสมกับขนาดโครงการ
- ตรวจสอบรายละเอียดของผู้ประกอบธุรกิจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ ปฏิบัติตามระเบียบข้าราชการหรือเปล่า
- ตรวจสอบสัญญาให้ชัดเจนว่าตรงตามวัตถุประสงค์ผู้จะซื้อหรือไม่ เช่น จะซื้อที่ดินพร้อมบ้านต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ไม่ใช่ทำสัญญาแยกคนละฉบับ ถ้าทำแยกกันจะถือเป็นการเลี่ยงค่าใช้จ่ายด้านภาษีของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนในภายหลัง

ที่มา : https://www.home.co.th/
ลิงค์ข้อมูล : https://www.home.co.th/hometips/detail/94431