เปิดเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ กู้เท่านี้...ดาวน์ขั้นต่ำเท่าไหร่

  

10/12/18

เป็นประเด็นใหญ่เลยกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศปรับหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อดูแลให้การปล่อยสินเชื่อมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหลังจากรับฟังความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุด ธปท. ก็ได้สรุปเกณฑ์ดังกล่าวออกมาชัดเจนแล้ว เพราะฉะนั้น มาดูกันชัด ๆ ดีกว่าว่าการกู้ซื้อบ้าน-คอนโดฯ จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างหลักเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่

สำหรับหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบใหม่นั้น ได้ทำการปรับเงินดาวน์ขั้นต่ำ ให้สะท้อนความเสี่ยงมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ผ่อนที่อยู่อาศัย 2 หลังขึ้นไป และมีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น ดังนี้
1. กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก
• ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท กำหนดวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 0-10% ขึ้นอยู่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ (หลักเกณฑ์เดิม)
• ราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 20%

2. กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 2
• ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท
- กำหนดวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 10% หากผ่อนหลังแรกมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป
- กำหนดวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 20% หากผ่อนหลังแรกไม่ถึง 3 ปี
• ราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 20%

3. กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 3 ขึ้นไป
• กำหนดวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 30% ในทุกระดับราคา (หากผ่อนหลังอื่น ๆ ยังไม่หมด)ขณะที่สินเชื่อ Top-up (สินเชื่อเพิ่มเติม) ให้นับรวมกับสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยทุกประเภท ที่อ้างอิงหลักประกันเดียวกันในวงเงินขอกู้ แต่จะยกเว้นสินเชื่อที่ใช้ชำระเบี้ยประกันชีวิตผู้กู้/ประกันวินาศภัย และสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจ SMEs

เปรียบเทียบเงินดาวน์กู้ซื้อที่อยู่อาศัยในแต่ละประเทศเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ จะมีผลกับใครบ้าง ?
กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบแน่ ๆ จากการปรับเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ทำให้ต้องวางเงินดาวน์มากขึ้น จะมี 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ในขณะที่ยังผ่อนหลังแรกไม่หมด และผู้ที่กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาแพงเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป

ส่วนกลุ่มที่กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท, กู้ซื้อหลังที่ 2 เมื่อผ่อนหลังแรกหมดแล้ว, กลุ่มที่รีไฟแนนซ์ เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยถูกลง และกลุ่มที่กู้สร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง จะไม่ได้รับผลกระทบนี้เกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ เริ่มใช้วันไหน ?
วันที่บังคับใช้เกณฑ์สัญญากู้ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป หมายความว่า ใครทำสัญญากู้หลังจากนี้ จะต้องวางเงินดาวน์ตามที่กำหนด

อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นให้ผู้ที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2561 แม้จะทำสัญญากู้หลังวันที่ 1 เมษายน 2562 ก็ยังได้สิทธิไม่ต้องวางเงินดาวน์ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ที่วางแผนซื้อที่อยู่อาศัยหรือผ่อนดาวน์อยู่ก่อนแล้ว

ข้อดีของเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่
คำถามที่ว่าทำไมถึงต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์นั้น ธปท. ก็ให้เหตุผลว่า เพื่อดูแลประชาชนที่ต้องการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยให้สามารถซื้อบ้านได้ในราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน รวมถึงเป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ เพราะที่ผ่านมา ภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในต้นตอสำคัญของวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยหลักเกณฑ์นี้จะมีหลายกลุ่มได้รับประโยชน์มากขึ้น อาทิ

• ผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่จริง (real demand)
สามารถซื้อบ้านในราคาที่เหมาะสม กู้ในระดับที่ผ่อนชำระได้

• ผู้กู้ซื้อเพื่อลงทุน
ช่วยให้ไม่ประเมินความเสี่ยงต่ำเกินควร และลดโอกาสถูกผลกระทบจากปรับลดลงของราคาอสังหาริมทรัพย์

• ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
สามารถวางแผนการลงทุนได้เหมาะสม ลดความเสี่ยงจากภาวะฟองสบู่

• สถาบันการเงิน
คุณภาพสินเชื่อดีขึ้น ทำให้มีความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของมูลค่าหลักประกัน

• เศรษฐกิจไทย
มีเสถียรภาพมากขึ้น เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั้งยืนเอาเป็นว่าใครกำลังมีความคิดจะกู้ซื้อบ้าน ซื้อคอนโดฯ และเตรียมจะขอสินเชื่อจากธนาคารอยู่ละก็ อย่าลืมรีบเช็กรายละเอียดและหลักเกณฑ์เรื่องดีให้ดี ๆ ก่อนวางแผนขอสินเชื่อด้วยนะ

ที่มา : https://money.kapook.com/
ลิงค์ข้อมูล : https://money.kapook.com/view202133.html