ฮวงจุ้ย'คอนโดฯ-อพาร์ตเมนต์'

  

24/04/12ผู้เขียนมักถูกถามอยู่บ่อยๆว่า อาจารย์หากดิฉันจะจัดฮวงจุ้ยภายในคอนโดมิเนียมและอพาร์ตเมนต์จะจัดอย่างไร ผู้เขียนแนะนำว่าสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก่อนคือทิศทางที่คุณอยู่เป็นอย่างไร มีพลังเป็นอย่างไร เพราะพลังหรือโซนในแต่ละทิศนั้นไม่เหมือนกัน

การจัดฮวงจุ้ยคอนโดฯและ อพาร์ตเมนต์เป็นการจัดแบบพิเศษ หากจัดดีก็เจริญรุ่งเรือง แต่หากจัดไม่ดีมีหวังต้องย้ายออกอย่างเดียว เพราะคอนโดฯและอพาร์ตเมนต์อาศัยพลังงานทางฮวงจุ้ยอย่างเดียวคือ "พลังของประตูทางเข้า" ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ขอสรุปให้จำกันง่ายๆดังนี้

ข้อแรกให้ทำความเข้าใจเสียก่อนว่าในทางศาสตร์ฮวงจุ้ยคอนโดฯ และอพาร์ตเมนต์ถือว่าระเบียงเป็นทิศทางของขุนเขา หรือเปรียบได้กับทิศอิงหลังของอาคาร หรือจำง่ายๆก็คือทิศเต่าดำ ส่วนประตูทางเข้าคือทิศหงส์แดงหรือด้านหน้าอาคาร
สิ่งที่เราต้องรู้เสียก่อนว่าคอนโดฯหรืออพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่ ทิศเข้าอาคารหันหน้าไปทางไหน และ เราอยู่ในโซนไหนของอาคาร เมื่อเราทิศเข้าอาคารหันหน้าไปทางไหน และ เราอยู่ในโซนไหนของอาคาร เมื่อเรารู้แล้วว่าอยู่ทางทิศใด ตรงนี้แหละ จะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญ เช่น อยู่ทางโซนทิศเหนือของอาคาร ก็ดูต่อไปว่าเฉียงไปทางไหน ค่อนไปทาง ซ้าย-ขวาแค่ไหน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ก็ตรงผังทางเดินหรือทางหนี ไฟจะมีแผนที่เขียนไว้ว่าชั้นนั้นมีห้องกี่ห้อง บันไดหนีไฟ-ลิฟต์อยู่ทางไหน

เมื่อรู้แล้วลองวาดผังภายในห้องตัวเองว่าอะไรอยู่ทางไหน ตรงไหนเป็นระเบียง ที่นอน ประตูทางเข้า ห้องน้ำ จดจำให้ได้ แล้วลองเอาข้อมูลที่ผู้เขียนให้ไปวางแปะดู แต่ที่แน่ๆคือต้องมีเข็มทิศจะได้รู้ว่าตรงไหนเป็นอะไร ขีดตารางเป็น 9 ช่องก็จะรู้ว่าอะไรอยู่ทิศอะไร จะตีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วลากเป็นเส้นทแยงก็ได้ยิ่งชัดเจนมากขึ้น โดยขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้

ทิศที่ดี เช่น "ทิศ-รุ่งเรืองอายุ-หมอเทพ" ควรจัดโต๊ะเป็นที่อ่านหนังสือ หรือจัดเป็นมุมห้องพระ หลีกเลี่ยงมุมเสียคือ ทิศห้าผีโหงวกุ๊ย ทิศนี้จะเป็นศูนย์รวมของพลังปราณวิญญาณ รวมทั้งทิศสูญสิ้น-โทษภัย-อสูรร้าย ทำให้มีปัญหาทะเลาะวิวาท นั่งทำงานหรือนอนจะเครียด ในสถานที่แต่ละแห่งจัดตามผังได้ดังนี้

ชัยภูมิหันหน้าทิศเหนือ หลังอิงทิศใต้ ประธาน (พื้นที่ระเบียง)-ทิศใต้ อายุ-ทิศเหนือ รุ่งเรือง-ทิศตะวันออก หมอเทพ-ทิศตะวันออกเฉียงใต้ สูญสิ้น-ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โทษภัย-ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อสูรร้าย-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห้าผี-ทิศตะวันตก ชัยภูมิหันหน้าทิศใต้ หลังอิงทิศเหนือ ประธาน (พื้นที่ระ- เบียง)-ทิศเหนือ อายุ-ทิศใต้ รุ่งเรือง- ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมอเทพ-ทิศตะวันออก สูญสิ้น-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ โทษภัย-ทิศตะวันตก อสูรร้าย-ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห้าผี-ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ชัยภูมิหันหน้าทางทิศตะวันออก หลังอิงทิศตะวันตก ประธาน(พื้นที่ระเบียง)-ทิศตะวันตก อายุ-ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่งเรือง-ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หมอเทพ-ทิศ- ตะวันตกเฉียงใต้ สูญสิ้น-ทิศตะวันออก โทษภัย-ทิศเหนือ อสูรร้าย-ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห้าผี-ทิศใต้ ชัยภูมิหันหน้าทางทิศตะวันตก หลังอิงทิศตะวันออก ประธาน (พื้นที่ระเบียง)-ทิศตะวันออก อายุ-ทิศตะวันออกเฉียงใต้ รุ่งเรือง-ทิศใต้ หมอเทพ-ทิศเหนือ สูญสิ้น-ทิศตะวันตก โทษภัย-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ อสูรร้าย-ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห้าผี-ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ชัยภูมิหันหน้าทางทิศตะวันเหนือ ห้าผี-ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ชัยภูมิหันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หลังอิงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประธาน (พื้นที่ระเบียง)ทิศตะวันตกเฉียงใต้ อายุ-ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รุ่งเรือง-ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หมอเทพ-ทิศตะวันตก สูญสิ้น-ทิศเหนือ โทษภัย-ทิศตะวันออก อสูรร้าย-ทิศใต้ ห้าผี-ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ชัยภูมิหันหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หลังอิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประธาน (พื้นที่ระ- เบียง)-ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อายุ-ทิศตะวันตก รุ่งเรือง-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมอเทพ-ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สูญสิ้น-ทิศตะวันออกเฉียงใต้ โทษภัย-ทิศใต้ อสูรร้าย-ทิศตะวันออก ห้าผี-ทิศเหนือ ชัยภูมิหันหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หลังอิงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประธาน (พื้นที่ระเบียง)-ทิศตะวันออกเฉียงใต้ อายุ-ทิศตะวันออก รุ่งเรือง-ทิศเหนือ หมอเทพ-ทิศใต้ สูญสิ้น-ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โทษภัย-ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อสูรร้าย-ทิศตะวันตก ห้าผี-ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ชัยภูมิหันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ หลังอิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประธาน (พื้นที่ระ- เบียง)-ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อายุ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ รุ่งเรือง-ทิศตะวันตก หมอเทพ-ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สูญสิ้น-ทิศใต้ โทษภัย-ทิศตะวันออกเฉียงใต้ อสูรร้าย-ทิศเหนือ ห้าผี-ทิศตะวันออก เมื่อคุณจัดทิศทางได้ถูกต้องดังนี้ก็มาดูที่การเล่นสีสันภายในห้อง โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ หรือสีสันของผ้าคลุมเตียง จะเพิ่มพลังชีวิตที่ดีให้กับตัวคุณ ในกรณีที่มีการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในที่พักจะต้องใช้ม่านหรือที่กั้นแบ่งให้เป็นสัดการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในที่พักจะต้องใช้ม่านหรือที่กั้นแบ่งให้เป็นสัดเป็นส่วน หรือใช้ตู้กั้นให้เกิดความเป็นส่วนตัว รูปถ่ายของคุณควรจะแขวนในทิศทางที่ดี ซึ่งผู้เขียนได้บอกเอาไว้แล้ว

หากว่าปรับทิศทางของเตียงนอนไม่ได้ก็ให้เลือกจัดจุดวางโซฟาหรือโต๊ะนั่งเขียนหนังสือในทิศที่ดีแทน โดยให้หลังชิดผนังด้านใดด้านหนึ่งเป็นใช้ได้ แต่หากจุดนั้นเป็นผนังห้องน้ำให้คุณหาภาพทิวไผ่มาติดแก้ฮวงจุ้ยแทน


ขอขอบคุณที่มา  :  หนังสือพิมพ์โลกวันนี้