มีภาระผ่อนอยู่แล้วขอสินเชื่อได้ไหม

มีหนี้ผ่อนรถอยู่เกือบหมื่น ถ้าขอ สินเชื่อบ้านจะผ่านไหมครับ
แม้ว่าคุณจะมีภาระผ่อนรถอยู่แล้วก็ มีโอกาสจะขอสินเชื่อบ้านได้ ขึ้นอยู่ กับฐานรายได้ของตัวคุณเองเพราะ หลักของการกู้ ผู้กู้สามารถแบกรับภาระได้ ไม่เกิน 40% ของรายได้ เช่น ถ้าคุณมีรายได้ เดือนละ 40,000 บาท คุณจะมีภาระค่าผ่อน ได้ไม่เกิน 16,000 บาทต่อเดือน หากคุณมีหนี้ ผ่อนรถอยู่เกือบ 10,000 บาท คุณก็จะมีโอกาส ผ่อนค่าบ้านได้ไม่เกิน 6,000 บาท บ้านหรือ คอนโดฯ ที่คุณจะสามารถซื้อได้ราคาจะต้อง ไม่เกิน 1 ล้านบาท เพราะการคำนวณภาระ ผ่อนของสินเชื่อบ้านแบบง่ายๆ คือบ้านราคา 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อน 30 ปี ยอดผ่อน ต่อเดือนจะประมาณ 7,000 บาท