อายุงานน้อย ยื่นกู้ได้ พอมีวิธีไหนช่วยแนะนำได้บ้างคะ มีโอกาสกู้บ้านผ่านหรือไม่แบงก์ดูจากอะไร

เพิ่งทำงานมาได้ไม่ถึงปีแต่อยากได้คอนโดฯ ทำเลใกล้ๆ กับที่อยู่เดิม แต่มีความ กังวลเรื่องอายุงาน เพราะได้ยินมาว่าต้องมีอายุงานอย่างน้อย 1 ปีถึงจะมีสิทธิ อายุงานน้อย ยื่นกู้ได้ พอมีวิธีไหนช่วยแนะนำได้บ้างคะ
โดยปกติธนาคารส่วนใหญ่มักจะกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ที่ทำงานประจำจะ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ และ ต้องผ่านการทดลองงานจากที่ทำงานปัจจุบันก่อน รวมถึงต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป แต่ก็มีบางธนาคารที่กำหนดอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เช่น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดังนั้นในกรณีของคุณถ้าจะกู้ให้ผ่านแบบชัวร์ๆ ก็ต้องรอให้อายุงานครบ 1 ปีก่อนแล้วถึงค่อยยื่นกู้ แต่คุณสามารถจองคอนโดฯ และผ่อนดาวน์ไปได้ก่อน เพราะกว่า คอนโดฯ จะสร้างเสร็จก็ใช้เวลาเป็นปี ยิ่งถ้าเป็นตึกไฮไรส์ก็ต้องก่อสร้างนานเป็นปีครึ่งขึ้นไป