ซื้อคอนโดฯ นอกจากเงินดาวน์ เงินผ่อน ยังมีค่าใช้จ่ายอะไรอีก

หลังจากโอนห้องแล้วเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ น่าจะมีแค่ค่าส่วนกลางไม่ทราบว่าจะมีอะไรอีกไหม
หลังรับโอนห้องชุดไปแล้ว ภาระค่าใช้จ่ายในวันโอนยังมีอีกหลายรายการที่คุณจะต้องเตรียมเงินก้อนไว้จ่ายด้วย เช่น ค่าทำนิติกรรมสัญญา เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับธนาคาร แต่บางธนาคารจะงดเว้นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับกรมที่ดิน เช่น ค่าจดจำนองจำนวน 1% ของยอดเงินกู้ ค่าอากร 0.5% ของราคาประเมิน และค่าธรรมเนียมการโอน 2% ของราคาประเมิน ค่าประกันอัคคีภัย เงินส่วนกลาง อาจจะจ่ายเงินก้อนล่วงหน้าเป็นปีหรือจ่ายทุกเดือนขึ้นกับโครงการ ค่าประกันมิเตอร์สำหรับติดตั้งมิเตอร์น้ำและไฟ และค่าประกันภัยอาคาร ซึ่งมักจะเรียกเก็บปีละครั้งโดยคำนวณจากสัดส่วนพื้นที่ห้อง