บริการครบวงจรจากสินเชื่อบ้านกสิกรไทย พร้อมดูแลคุณตั้งแต่เริ่มฝันจะมีบ้าน จนถึงการใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่ไปตลอดชีวิต ด้วยบริการ และสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อ เพิ่มรอยยิ้มให้กับการมีบ้านหลังใหม่ของคุณ



ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญกับผู้ที่ต้องการจะมีบ้าน เพราะเราตระหนักดีว่าบ้านเป็นศูนย์รวมสายใยรักของครอบครัว และเป็นจุดเริ่มต้น ในการวางรากฐานที่ดีให้กับสังคมไทย เราจึงมีวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ชัดเจนที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการเรื่องบ้านครบวงจร แก่ผู้ที่ต้องการ จะมีบ้านจึงเป็นที่มาของภารกิจสำคัญที่ทางธนาคารจัดให้มีบริการ K Home Smiles Club ตั้งแต่ปี 2547 เข้ามาช่วยดูแลผู้ที่ต้องการ จะมีบ้านตั้งแต่เริ่มฝันที่จะมีบ้าน จนถึงการใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่ไปตลอดชีวิต เพราะเราจะไม่เพียงให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ บ้านเท่านั้น แต่เรายังเป็นศูนย์รวมข้อมูลและให้บริการปรึกษาวางแผนเกี่ยวกับเรื่องบ้านในทุกๆ ด้าน พร้อมอำนวยสะดวกสบายผ่านการพัฒนา บริการในรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นเรายังดูแลใส่ใจคัดสรรสิทธิประโยชน์ดีๆ จากร้านค้าชั้นนำ รวมถึงคอยให้ความช่วยเหลือ Hot Line ในเรื่องที่เกี่ยวกับ บ้าน หรือแม้แต่เรื่องการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งเรามั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มรอยยิ้มให้กับการมีบ้านหลังใหม่ของคุณภายใต้สโลแกน ที่ว่า
“ K Home Smiles Club มากกว่าสินเชื่อบ้าน บริการด้วยหัวใจ “

บริการทันสมัยที่ทำให้ทุกความต้องการเรื่องบ้านเป็นเรื่องง่าย
พบสิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมอบส่วดลดพิเศษเพื่อคุณ
กิจกรรมดีๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัวหรืองานสัมมนาต่างๆ